Oct 29 God of Glory Isaiah 1-2 Jon Blyth
Nov 5 Peace with God Isaiah 2-4 Joash Parker
Nov 12 Holy God Isaiah 5-6 Jon Blyth
Nov 19 God with us Isaiah 7-8 Jon Blyth
Nov 26 Prince of Peace Isaiah 9-12 Rob Scriven
Dec 3 God of the nations Isaiah 13-35 Jon Blyth
Dec 10 Powerful God Isaiah 36-37 Jon Blyth
Dec 17 God of salvation Isaiah 38-39 Jon Blyth